Investering Vs. Trading

Dette er helt normalt for mange som har  investert i krypto markeder. Kurs er mer enn bare marked og etterspørsel, den er også drevet av frykt og sladder som resulterer i høy volatilitet. Tar du øynene vekk fra porteføljen, kan du ha tapt 30% på et blunk. Krypto er bundet til den globale økonomien. Mens du sover, skjer det noen ting i andre deler av verden, og kryptomarkedet beveger seg. Dette fører til en avhengighet av å sjekke porteføljen konstant. Du lider av KMAS!

Investoren

Målet med å investere er å gradvis bygge formue over lengre tid gjennom kjøp og beholdning av en portefølje med kryptovaluta, aksjer, aksjefond, obligasjoner osv.

Investorer øker ofte fortjenesten sin ved å sammensette eller reinvestere fortjeneste og utbytte i ytterligere verdier.

Investeringer holdes ofte i en periode på år, eller til og med tiår, og utnytter fordeler som renter, utbytte og aksjesplitt underveis. Mens markedene uunngåelig svinger, vil investorene ignorere nedgang i markedet med forventning om at prisene vil komme seg tilbake og eventuelle tap vil til slutt vil bli korrigert. Investorer er vanligvis mer opptatt av markedsgrunnleggende, som pris-til-inntjeningsforhold og forvaltningsprognoser.

Investoren sjekker som oftest ikke hva verdien og bevegelser i market hver dag siden målet er å spare ved investering løpet av flere tiår, er de daglige svingningene i forskjellige kryptovalutaer mindre viktige enn konsistent vekst over en lengre periode.

Noen grunnleggende forskjeller.

Investering tar en langsiktig tilnærming til markedene og gjelder ofte slike formål som pensjonskontoer.

Handel innebærer kortsiktige strategier for å maksimere avkastningen daglig, månedlig eller kvartalsvis.

Investorer er mer sannsynlig å akseptere kortsiktige tap, mens tradere vil prøve å gjøre transaksjoner som kan hjelpe dem raskt å tjene på svingende markeder.

Trader

De som har is i magen og velger denne tilnærmingen kan tjene en formue over natten, eller tape en formue i løpet av samme tid.

Megleren gjør hyppigere transaksjoner per dag, de kjøper og selger i korte intervaller. Dette er noe som krever is i magen, og god forståelse av de kryptovalutene du velger og trade i. Målet er å generere avkastning som overgår kjøp og hold-investering. Mens investorer kan være fornøyd med en årlig avkastning på 10% til 15%, kan en som trader søke 50% avkastning hver måned.

Fortjeneste genereres, logisk nok, ved å kjøpe til en lavere pris og selge til en høyere pris innen relativt kort tid. Det motsatte er også sant: fortjeneste kan oppnås ved å selge til en høyere pris for så kjøpe seg inn igjen til en lavere pris (kjent som “selling short”) dermed øker de mengden med kryptovaluta uten og legge inn ekstra midler.

Mer for samme pris rett og slett, og endrer kursen seg kan de selge seg ut igjen med større fortjeneste.

Mens buy-and-hold-investorer venter på mindre lønnsomme posisjoner, søker en som trader å tjene penger innen en spesifisert tidsperiode og bruker ofte en beskyttende stop-loss-ordre for automatisk å stenge tapte posisjoner til et forutbestemt prisnivå. De som gjør dette bruker ofte tekniske analyseverktøy, som glidende gjennomsnitt og stokastiske oscillatorer, for å finne oppsett med høy sannsynlighet. De samme verktøy som brukes ved kjøp og salg av aksjer. Men kryptovaluta kan falle eller stige i verdi før du rekker og blinke.

Fire kategorier

En traders stil refererer til tidsrammen eller beholdningsperioden der krypto kjøpes og selges. De faller generelt inn i en av fire kategorier

Position Trader
Investeringen holdes fra måneder til år.

Swing Trader
Investeringen holdes fra dager til uker.

Day Trader
Investeringen holdes hele dagen, kjøp på morgenen, selg på kvelden.

Scalp Trader
Investeringen holdes i sekunder til minutter.

Håper dette har gitt deg en generell innsikt over de forskjellige tilnærminger du vil se. Hvilken som passer best for deg er personlige preferanser samt hvor høy risiko du er villig til og ta.

krypto

Bitcoin (BTC) blir ulovlig i Tyrkia

TRX Tron

Som så mange andre kryptovalutaer er TRX en valuta som token en liten del av det store bildet.

Ethereum

Les om Ethereum og Ether, dets tiltenkte formål, og hvordan den brukes over hele verden.

Bitcoins

Denne guiden vil hjelpe deg å forstå hva som gjør Bitcoin så spesiell, hvordan kryptovaluta startet.

Share This