Skatt på kryptovaluta.

I Norsk sammenheng beregnes kryptovaluta som formue, siden dette er transaksjoner som ikke blir automatisk registrert hos skatteetaten er det en del du må ta tak i selv.

Handler du via Norske kryptoselskap blir dette automatisk rapportert inn til Norske skattemyndigheter. Vi har samlet de punktene som skatteetaten ber deg gjøre, samt nyttige lenker tid orginaltekst på skatteetatens sider.

Formue

Formuen føres i post 4.5.12 Annen skattepliktig formue.

Først er det viktig å vite at kryptovalutaer er i Norge betraktet som formue, så du beregner dette utifra hva du hadde i din wallet første Januar.

Kryptovalutaer teller dermed med i formuesgrunnlaget for formuesskatten.
 Orginaltekst

Kjøp

Inntekt føres i post 3.1.12 Annen inntekt. Tap føres i post 3.3.7 Andre fradrag

Kjøp av virtuell valuta gir ingen skattemessig konsekvenser på kjøpstidspunktet.
Kostnadene forbundet med kjøpet skal ikke føres før du selger, så når du skal selge den virtuelle valutaen, må du ha kontroll på hva du betalte. Ta derfor vare på dokumentasjon som viser:

  • Kjøpstidspunkt
  • Transaksjonskostnader
  • Markedsverdi på kjøpstidspunktet. Bruk kursen fra markedsplassen der du kjøpte den virtuelle valutaen. Dersom kurser/dokumentasjon fra tilbyder er vanskelig tilgjengelig, finnes det flere aktører som tilbyr historiske kurser på de mest vanlige valutaene.

Har du brukt annen virtuell valuta som betaling, vil denne være skattemessig realisert. Da skal du følge fremgangsmåten beskrevet i neste punkt for å rapportere eventuell gevinst eller tap på den virtuelle valutaen som ble brukt som betaling.
Orginaltekst.

Salg

Ved  salg av kryptovalutaer vil tap være fradragsberettiget, gevinst vil være skattepliktig som kapitalinntekt.

Dersom du har solgt virtuell valuta som for eksempel bitcoin i løpet av inntektsåret, kan det ha oppstått en gevinst eller et tap som du må rapportere i skattemeldingen.

Mining

Ikke solgte kryptovalutaer føres som formue.

Mining av virtuell valuta vil si at du mottar virtuell valuta som motytelse for verifikasjonsaktivetet.

Både “Proof of Work” og “Proof of Stake”, samt hybrider og andre protokoller som belønnes med virtuell valuta må rapporteres på denne måten.
Orginaltekst.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen skal ikke sendes inn, men du må ha den klar i tilfelle Skatteetaten etterspør den.

  • Transaksjonslogg/ dokumentasjon over realiserte bitcoins fra formidlere/vekslere med Bitcoins adresser.
  • Dokumentasjon som viser dato for når de solgte bitcoins er anskaffet, minet eller kjøpt inkludert Bitcoin adresser for disse og inngangsverdien.
  • Logg fra mining – oversikt over antall minede bitcoins og tidspunktet for innvinning av disse (utbetalings adresse)

Skatt på Kryptovaluta & verdipapirer.

Utfra dagens lovgivning (Januar 2021) er kryptovaluta sidestilt med akser og verdipapirer ifølge skatteetaten. Med andre ord din skatt blir basert på gevinst etter realisering av investeringen.

Her er det også viktig at du følger med på hva du kan avskrive som utgifter, har du egen mining enhet hjemme, kan du skrive av strøm og driftskostnader rundt dette.

All krypto du har på wallets og eventuelle tradingsystemer i utlandet blir ikke automatisk registrert av Norske skattemyndigheter .

Som ved alt annet som vedrører stat og skattemyndigheter, sett deg godt inn i de regler og krav de har. Ta vare på alt av papirer og dokumentasjon.

 

Les mer på skatteetatens egne nettsider vedrørende
Skatt på Kryptovaluta

Skatt på kryptovaluta

Share This