Selv om kryptovalutaer rent teknisk ligger i forskjellige wallets i utlandet er de likefullt skattepliktige objekter i Norge.